en-U تهران نور آرا

سوسک کش شکار

سوسک کش شکار

سوسک کش شکار برای نابودی سریع سوسک ، مورچه ، بید و سایر حشرات توصیه می گردد.

توجه : برای از بین بردن حشرات بالدار مانند مگس و پشه و زنبور از اسپری حشره کش شکار سبز استفاده گردد.

 

روش استفاده : سوسک کش شکار را می توان به صورت مستقیم روی سوسک ها و سایر حشرات و یا روی سطوحی که محل عبور آنها می باشد مانند گوشه ها ، شکاف ها و مخفیگاه های آنها اسپری نمود.

 

احتیاطات لازم : از دسترس اطفال دور نگه داشته شود. 

naghshara 2.png
جزئیات گالری

اسپری رنگ نقش آرا (spray paint)

اسپری رنگ

اسپری رنگ نقش آرا (spray paint)

Surface preparation: thoroughly clean the area of wax ,oil,and other surface contaminates. for better results do not apply paint in direct sunlight, high humidity or where silicone waxes and tires dressings are present

 Application :thoroughly shake the base coat color spray can before applying . with durable technology for premium coverage and brilliant  color.perfect for indoor and outdoor projects. dries in 10 minutes or less

Dry to touch : 10 minutes.Dry to Handle: 1 houre. For use on plastic,metal,wood wrought iron ,glass ,plaster,ceramic,fabric,etc

Safety Tips: Naghsh ARA Spray Paint makes using it safe and easy. prior to starting your spray paint project, read the safety tips, and take into consideration these five additional safety tips; stay out of heat and away from fire. make sure to keep away from heat ,sparks and open flame.don't smoke. extinguish all flames, pilot lights and heaters . turn off stoves, electric tools and appliances , and any other sources of ignition. keep aerosol away from heat sources, too. avoid prolonged exposure to ,sunlight or heat from radiators, stoves, hot water and other hot items that may cause bursting. additionally , for best finish, avoid using NaghshARA Spray Paint directly in hot, humid weather. do not puncture , incinerate or burn aerosol cans. do not discard cans in a trash compactor. but do recycle them when empty.vapors are harmful ; avoid continuous breathing of spray mist by spraying outside whenever possible. when spraying inside , open windows and doors to ensure fresh air entry during application and drying.wearing respiratory protection is also helpful most hardware stores sell a variety of painting mask.avoid contact with your eyes and skin . wear gloves or wash your hands after using

طرز استفاده : 

محل رنگ آمیزی را کاملا تمیز نموده و اسپری را بخوبی تکان دهید سپس از فاصله تقریبی 30 سانتی متری رنگ را اسپری کنید. برای حصول نتیجه بهتر رنگ را چندی بار با لایه های نازک بر روی سطح مورد نظر اسپری کنید و توجه نمایید که بین هر لایه رنگ فاصله زمانی معادل 3 تا 5 دقیقه را جهت خشک شدن اولیه در نظر داشته باشید. پوسته رویه پس از 25 دقیقه کاملا خشک میشود.

golbang_glue_1522215634.png
جزئیات گالری

اسپری چسب گلبانگ(Glue)

اسپری چسب

اسپری چسب گلبانگ(Glue)

موارد مصرف :

مناسب برای چسباندن کاغذ چوب و پلاستیک ، پارچه ، فوم و فلز  میباشد.

توجه :

در دمای 20 الی 35 درجه سانتیگراد اسپری نمایید پس از هر بار اسپری کردن قوطی را وارونه نگاه داشته به مدت 5 ثانیه اسپری نموده تا مسیر خروجی شیر تمیز گردد تا ضمن استفاده بعدی مسیر لوله خشک نشود. 

طریقه مصرف :

ابتدا سطح مورد نظر را از چربی و گرد و غبار کاملا پاک نموده و ظرف حاوی چسب را کاملا تکان داده تا صدای گوی داخلی شنیده شود ، سپس از فاصله 25 سانتیمتری به صورت عمودی بر سطح مورد نظر اسپری نمایید. بهترین زمان چسباندن دو قطعه 20 ثانیه پس از اسپری کردن می باشد.

نکات ایمنی :

این قوطی تحت فشار پر شده لذا از سوراخ کردن و سوازندن قوطی حتی پس از مصرف کامل فراورده خودداری کنید. از قرار دادن در دمای بالای 50 درجه سانتیگراد خودداری کنید و دور از نور و حرارت نگهداری شود. در صورت اسپری نمودن بر روی چشم یا پوست می بایست به خوبی با آب شستشو شود . بعد از هر بار مصرف دستهایتان را به خوبی شستشو دهید.

دور از دسترس کودکان قرار دهید.

golbang_color_1522218424.png
جزئیات گالری

اسپری رنگ گلبانگ(Spray Paint)

اسپری رنگ

اسپری رنگ گلبانگ(Spray Paint)

توجه :

در دمای 25 الی 30 درجه سانتیگراد اسپری نمایید ، پس از هر بار اسپری کردن قوطی را وارونه نگه داشته و به مدت 5 ثانیه اسپری نموده که مسیر خروجی والو تمیز گردد تا ضمن استفاده بعدی مسیر لوله خشک نشود .

طریقه مصرف :

سطح مورد نظر را از چربی و گرد و غبار کاملا تمیز نموده قوطی را به شدت تکان داده تا صدای گوی داخلی شنیده شود سپس قوطی را عمودی نگه داشته از فاصله 25 سانتیمتری روی سطح مورد نظر به صورت یکنواخت اسپری نمایید .

احتیاطات لازم :

اسپری قابل اشتعال بوده ، در کجاورت شعله آتش استفاده نگردد .

در مکان بالای 50 درجه سانتیگراد قرار نگیرد.

از سوراخ کردن و سوزاندن قوطی حتی بعد از مصرف فراورده خودداری گردد.

دور از نور و حرارت نگهداری شود 

از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.

gas red.png
جزئیات گالری

اسپری گاز فندک نور سرپلاستیکی(purified Butane Lighter Gas)

اسپری گاز

اسپری گاز فندک نور سرپلاستیکی(purified Butane Lighter Gas)

روش استفاده :

برای پر کردن فندک نازل را روی والو قوطی قرار دهید قوطی را برعکس گرفته و نازل را به طور عمودی به طرف فندک فشار داده و آنرا پر کنید 

احتیاط :

قوطی تحت فشار است ، از حرارت بیش از 50 درجه سانتی کراد دور نگه دارید 

از انداختن قوطی به داخل آتش و سوزاندن آن حتی اگر قوطی خالی باشد و وارد کردن ضربه به قوطی اجتناب نمایید.

از دسترس کودکان دور مگه داشته شود .

 

nooara color sabgh.png
جزئیات گالری

اسپری رنگ نور آرا(Spray Paint)

اسپری رنگ

اسپری رنگ نور آرا(Spray Paint)

Notice :  spray in the temperatures between 25 to 30 degrees centigrade.then after each time of using the spray keep the can upside down and spray for 5 second in order to clean clean the route of the valve , so that the route would not get dried for the next use

Instruction for use: clean the surface from oil and dirt throughly and shake the can well to hear the movement of the ball inside it. then bring the can into vertical position and 25 centimeters away from the surface and spray smoothly

 

توجه :

در دمای 25 الی 30 درجه سانتیگراد اسپری نمایید ، پس از هر بار اسپری کردن قوطی را وارونه نگه داشته و به مدت 5 ثانیه اسپری نموده که مسیر خروجی والو تمیز گردد تا ضمن استفاده بعدی مسیر لوله خشک نشود .

طریقه مصرف :

سطح مورد نظر را از چربی و گرد و غبار کاملا تمیز نموده قوطی را به شدت تکان داده تا صدای گوی داخلی شنیده شود سپس قوطی را عمودی نگه داشته از فاصله 25 سانتیمتری روی سطح مورد نظر به صورت یکنواخت اسپری نمایید .

احتیاطات لازم :

اسپری قابل اشتعال بوده ، در کجاورت شعله آتش استفاده نگردد .

در مکان بالای 50 درجه سانتیگراد قرار نگیرد.

از سوراخ کردن و سوزاندن قوطی حتی بعد از مصرف فراورده خودداری گردد.

دور از نور و حرارت نگهداری شود 

از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.

naghshara_color_1522217499.png
جزئیات گالری

اسپری رنگ گل نقش آرا(Spray Paint)

اسپری رنگ

اسپری رنگ گل نقش آرا(Spray Paint)

روش مصرف :

محل رنگ آمیزی را کاملا تمیز نموده و اسپری را به خوبی تکان دهید سپس از فاصله تقریبی 30 سانتیمتری رنگ را اسپری کنید ، برای حصول نتیجه بهتر رنگ را چندین بار با لایه های نازک بر روی سطح مورد نظر اسپری نمایید و توجه داشته باشید که بین هر لایه رنگ فاصله زمانی معادل 3 تا 5 دقیقه را جهت خشک شدن اولیه در نظر داشته باشید، پوسته رویه پس از 25 دقیقه کاملا خشک میشود.

gas_iron_1522218992.png
جزئیات گالری

اسپری گاز فندک سر فلزی(Purified Butane Lighter Gas)

اسپری گاز

اسپری گاز فندک سر فلزی(Purified Butane Lighter Gas)

روش استفاده :

برای پر کردن فندک نازل را روی والو قوطی قرار دهید قوطی را برعکس گرفته و نازل را به طور عمودی به طرف فندک فشار داده و آنرا پر کنید 

احتیاط :

قوطی تحت فشار است ، از حرارت بیش از 50 درجه سانتی کراد دور نگه دارید 

از انداختن قوطی به داخل آتش و سوزاندن آن حتی اگر قوطی خالی باشد و وارد کردن ضربه به قوطی اجتناب نمایید.

از دسترس کودکان دور مگه داشته شود .

 

butane gas.png
جزئیات گالری

اسپری گاز اجاقی(Butane Gas Spray)

اسپری گاز

اسپری گاز اجاقی(Butane Gas Spray)

گاز اجاقی

نکات ایمنی :

  • کپسول تحت فشار پر شده است و از شعله مستقیم یا آفتاب و حرارت دور نگه داشته شود و زیر دمای 50 درجه سانتیگراد نگهداری گردد
  • در محل خشک و خنک و امن نگهداری نمایید
  • از سوراخ نمودن قوطی حتی پس از مصرف جدا خودداری بفرمایید
  • کپسول را مطابق با دستورات لازم در دستگاه قرار دهید
  • دور از دسترس کودکان قرار گیرد
silicon_spray_1583769037.png
جزئیات گالری

اسپری سیلیکون نور آرا(Silicone)

اسپری سیلیکون

اسپری سیلیکون نور آرا(Silicone)

موارد مصرف :

اسپری جدا کننده نور آرا با اثر روان کنندگی و جدا کنندگی فوق العاده تهیه شده از بهترین مواد اولیه قابلیت تشکیل فیلم کاملا ظریف و یکنواخت بر روی سطوح مورد نظر در صنایع لاستیک و پلاستیک و روان کنندگی قطعات مکانیکی باعث راحت جدا شدن قطعات از قالب های تزریقی پلاستیک و لاستیک و جلوگیری از چسبندگی قطعات در قالب میشود.

روش مصرف :

قبل از مصرف قوطی را تکان داده و سپس از فاصله حدودا 30 سانتیمتری به طرف محل مورد نظر اسپری نمایید .

احتیاط :

محتوی قوطی تحت فشار است آنرا در نزدیکی منابع حرارتی و دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد قرار ندهید از سوراح نمودن و انداختن قوطی در آتش جدا خودداری نمایید .

از تماس با پوست و چشم خودداری نموده و در صورت تماس با آب شسته و سپس به پزشک مراجعه نمایید.

از دسترس اطفال دور نگاه داشته شود.

 

noorara_glue_1522216179.png
جزئیات گالری

اسپری چسب نور آرا(Glue)

اسپری چسب

اسپری چسب نور آرا(Glue)

موارد مصرف :

مناسب برای چسباندن کاغذ چوب و پلاستیک ، پارچه ، فوم و فلز  میباشد.

توجه :

در دمای 20 الی 35 درجه سانتیگراد اسپری نمایید پس از هر بار اسپری کردن قوطی را وارونه نگاه داشته به مدت 5 ثانیه اسپری نموده تا مسیر خروجی شیر تمیز گردد تا ضمن استفاده بعدی مسیر لوله خشک نشود. 

طریقه مصرف :

ابتدا سطح مورد نظر را از چربی و گرد و غبار کاملا پاک نموده و ظرف حاوی چسب را کاملا تکان داده تا صدای گوی داخلی شنیده شود ، سپس از فاصله 25 سانتیمتری به صورت عمودی بر سطح مورد نظر اسپری نمایید. بهترین زمان چسباندن دو قطعه 20 ثانیه پس از اسپری کردن می باشد.

نکات ایمنی :

این قوطی تحت فشار پر شده لذا از سوراخ کردن و سوازندن قوطی حتی پس از مصرف کامل فراورده خودداری کنید. از قرار دادن در دمای بالای 50 درجه سانتیگراد خودداری کنید و دور از نور و حرارت نگهداری شود. در صورت اسپری نمودن بر روی چشم یا پوست می بایست به خوبی با آب شستشو شود . بعد از هر بار مصرف دستهایتان را به خوبی شستشو دهید.

دور از دسترس کودکان قرار دهید.

اسپری برفی

NOOR ARA HAPPY SNOW Create a beautiful and splendid atmosphere for first day parties , wedding ceremonies,christmas ,feasts and movie scene

Direction for use 

shake the can well before use and then spray the content into the air at the proper level for a few seconds

Ingredients

propane butane gas faty diethanoleacid,monoethanolamine,higiene fragrance,sodiom lauryl ether sulfate,nonyle phenol autoxidant, amonium hydroxide, ionized water

cautions

never apray toward eyes or edible and food materials.store in temperatures below 50 degrees centigrade.do not drop even the empty can into the fire,and keep the can away from sharp and pointed objects.keep out of the reach of the children.store far from direct light and temperature.

مواد تشکیل دهنده :

گاز پروپان بوتان،فتی اسید دی اتانول آمید،مونو اتانول آمین ،اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی،سدیم لوریل اتر سولفات، نونیل فنل اتوکسیلات، آمونیوم هیدرواکساید، آب دیونیزه،

احتیاطات لازم :

هرگز به سمت چشم، آتش ، مواد خوراکی و غذایی اسپری ننمایید. ذز ذمای زیر 50 درجه سانتیگراد نگهداری شود.