16

حشره کش چند منظوره شکار

اسپری حشره کش

16 14

حشره کش چند منظوره شکار

MULTI INSECT KILLER
Shekar

اسپری حشره کش چند منظوره شکار شرکت تهران نورآرا با نام تجاری شکار بدون بوده که با استفاده از آخرین تکنولوژی روز و بهترین مواد اولیه و متریال تهیه می گردد. و دارای حداکثر کشندگی بوده و همزمان برای حشرات بالدار وزمینی مانند سوسک ،پشه، مگس،مورچه و غیره توصیه می گردد. هیچگونه آلرژی و بوی نا مطلوب در محیط کارومنزل ایجاد نمیکند.
این اسپری در کارتن های ۲۴عددی بسته بندی و عرضه میگردد.

تهران نــورآرا

تولید کننده انواع اسپری های صنعتی و بهداشتی

13

حشره کش شکار

اسپری حشره کش

13 11

حشره کش شکار

INSECTICIDE SPARY
Shekar

اسپری حشره کش شکار شرکت تهران نورآرا که با نام تجاری شکار تهیه شده از بهترین مواد اولیه و سموم تکنیکال با حداکثر خلوص و کیفیت تولید می گردد. حجم پرشده ۴۰۰میل و دارای پروانه ساخت و بهره برداری از وزارت محترم صنایع و بهداشت و نشان سیب سبز سلامت می باشد. حشره کش شکار با کیفیت بالا نابود کننده سریع حشرات بالدار مانند، پشه، مگس، زنبور میباشد. دارای رایحه مناسبی بوده و هیچگونه آلرژی و بوی نامطلوب در محیط کار یا منزل ایجاد نمی نماید.

10

سوسک کش شکار

اسپری حشره کش

10 8

سوسک کش شکار

ROACH KILLER SPARY
Shekar

اسپری سوسک کش شکار شرکت تهران نورآرا که با نام تجاری شکار از بهترین مواد اولیه و سموم تکنیکال با حداکثر خلوص و کیفیت تولید می گردد. حجم پرشده ۴۰۰ میل و دارای پروانه ساخت و بهره برداری از وزارت محترم صنایع و بهداشت و نشان سیب سبز سلامت می باشد.  سوسک کش شکار  با کیفیت بالا نابود کننده سریع سوسک، مورچه و سایر حشرات خزنده در محیط خانه میباشد. دارای رایحه مناسبی بوده و هیچگونه آلرژی و بوی نامطلوب در محیط کار یا منزل ایجاد نمی نماید.

7

حشره کش صیاد

اسپری حشره کش

7 5

سوسک کش صیاد

INSECTICIDE SPARY
Sayad

اسپری سوسک کش صیاد شرکت تهران نورآرا که با نام تجاری صیاد از بهترین مواد اولیه و سموم تکنیکال با حداکثر خلوص و کیفیت تولید می گردد. حجم پرشده ۴۰۰ میل و دارای پروانه ساخت و بهره برداری از وزارت محترم صنایع و بهداشت و نشان سیب سلامت می باشد. سوسک کش شکار با کیفیت بالا نابود کننده سریع حشرات بالدار مانند، سوسک، پشه، مگس، زنبور، مورچه و غیره میباشد.

دارای رایحه مناسبی بوده و هیچگونه آلرژی و بوی نامطلوب در محیط کار یا منزل ایجاد نمی نماید.

4

سوسک کش صیاد

اسپری حشره کش

4 2

سوسک کش صیاد

ROACH KILLER SPARY
Sayad

اسپری سوسک کش صیاد شرکت تهران نورآرا که با نام تجاری صیاد از بهترین مواد اولیه و سموم تکنیکال با حداکثر خلوص و کیفیت تولید می گردد. حجم پرشده ۴۰۰ میل و دارای پروانه ساخت و بهره برداری از وزارت محترم صنایع و بهداشت و نشان سیب سبز سلامت می باشد.

سوسک کش صیاد با کیفیت بالا نابود کننده سریع حشرات خانگی مانند، سوسک، بید، مورچه و سایر خزندگان خانگی میباشد. دارای رایحه مناسبی بوده و هیچگونه آلرژی و بوی نامطلوب در محیط کار یا منزل ایجاد نمی نماید.