01-1

خوشبو کننده هوا نور استار

اسپری خوشبو کننده

اسپری خوشبو کننده هوا نور استار

AIR FRESHNER
NOOR STAR

اسپری خوشبو کننده هوای شرکت تهران نورآرا بنام تجاری نور استار از بهترین اسانس های ادکلنی اروپایی در رایحه های مختلف ودر سایز ۶۵ برای دستگاه اتومات و دستی در منازل و هتل ها و مجتمع های تجاری  و سایز ۵۲ برای فروشگاه ها و کلیه مکانهای عمومی استفاده میشود.

تهران نــورآرا

تولید کننده انواع اسپری های صنعتی و بهداشتی

13

خوشبو کننده هوا کامفورت استار

اسپری خوشبو کننده

اسپری خوشبو کننده هوا کامفورت استار

AIR FRESHNER
COMFORT STAR

اسپری خوشبو کننده هوای شرکت تهران نورآرا بنام تجاری کامفورت استار از بهترین اسانس های ادکلنی اروپایی در رایحه های مختلف ودر سایز ۶۵ برای دستگاه اتومات و دستی در منازل و هتل ها و مجتمع های تجاری  و سایز ۵۲ برای فروشگاه ها و کلیه مکانهای عمومی استفاده میشود.