73

اسپری گاز اجاقی

اسپری گاز

ss6

اسپری گاز اجاقی

STOVE GAS SPARAY
NOORARA

اسپری گاز اجاقی شرکت تهران نورآرا با نام تجاری نورآرا از گاز کاملا بدون بو جهت استفاده در منزل و اجاق های پیک نیک و در کارگاهای صنعتی و در بسیاری از مشاغل ضمن نصب انواع سرپیک بر روی نازل خروجی استفاده و کاربردهای بسیار فراوانی دارد.

تهران نــورآرا

تولید کننده انواع اسپری های صنعتی و بهداشتی

25

گاز فندک kkk

اسپری گاز

25

گاز فندک ۳کا

GAS SPRAY
KKK

اسپری گاز فندک شرکت تولیدی تهران نورآرا با نام تجاری ۳k تولید میگردد و فاقد بو میباشند از این اسپری جهت پر کردن انواع فندک های جیبی و آشپزخانه استفاده میگردد.

از بهترین وال و های وارداتی جهت تولید این محصول استفاده گردیده به نحوی که جهت تزریق در فندک هیچ گونه گازی از دهانه قوطی خارج نمیگردد. ضمنا این گاز تحت پوشش اداره کل صنایع و با مجوز اداره صنایع تولید می گردد. 

22

گاز فندک نور

اسپری گاز

22 20

گاز فندک نور

GAS SPRAY
NOORARA

اسپری گاز فندک شرکت تهران نورآرا با نام تجاری نورآرا تولید میگردد و فاقد بو میباشند از این اسپری جهت پر کردن انواع فندک های جیبی و آشپزخانه استفاده میگردد.

از بهترین وال و های وارداتی جهت تولید این محصول استفاده گردیده به نحوی که جهت تزریق در فندک هیچ گونه گازی از دهانه قوطی خارج نمیگردد. ضمنا این گاز تحت پوشش اداره کل صنایع و با مجوز اداره صنایع تولید می گردد.